Vážení přátelé!

Rád bych Vás co nejuctivěji přivítal na nových internetových stránkách mé společnosti. Zabýváme se predevším uměleckořemeslnou činností spojenou s královským nástrojem - našimi milovanými varhanami. Zkráceně lze říci, že náplní naší činnosti není jen restaurování a opravy varhan, ale také koncertní varhanní improvizace, zpěv etc.. 

Račte tedy bez ostychu vstoupit, prozatím se znamenáme v dokonalé úctě, a srdečně Vás zveme na prohlídku našich stránek

Váš

Tomáš Jeřábek